Přání Samantabhadry

Šamar rinpočhe svým studentům doporučoval, aby pravidelně recitovali Přání Samantabhadry. Zmiňoval například, že se jedná o jednu ze čtyř podmínek zrození
v čisté zemi Buddhy Amitábhy. Proto Vám níže přinášíme český překlad tohoto „Krále přání pro vznešené, vynikající jednání“.

Překlad obsahuje i anglickou verzi překladu Pamely Gayle White pod vedením Šamara rinpočheho a může být ještě průběžně revidován.

Přání Samantabhadry – česko-anglická verze

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Vrácení záloh za kurz

Přestože se nám zatím nepodařilo získat zpět zaplacenou zálohu za sál rezervovaný na kurz se Šamarem Rinpočhem, budeme zálohy od účastníků vracet v plné výši.

V případě, že jste za rezervaci platili převodem a rádi byste vše dostali zpět na stejný účet, nemusíte dělat nic a v týdnu od 21.7. vám platbu zašleme. Pokud jste platili složenkou, prosím dejte nám vědět, jaký účet máme použít. Máte-li se svou zálohou jakékoli jiné záměry, prosím dejte nám do 20.7. vědět na adresu prague@bodhipath.org.

Těm, kteří už nás o sých záměrech informovali, tímto velmi děkujeme a omlouváme se, že jsme zatím nebyli schopní individuálně odpovídat. Zde alespoň jedno hromadné poděkování.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Prání za brzké zrození Šamara Rinpočheho

Přinášíme vám překlad Přání za brzké zrození Šamara Rinpočheho, které sestavil J.S. 17. Karmapa:

Buddhy a bódhisattvy z čistých zemí bez hranic,
jejich moudrost a soucit ztělesněný přímým i nepřímým shromážděním učitelů,
Tři klenoty a ochránce Dharmy, opravdové zdroje útočiště,
tyto všechny žádám s jednobodovou oddaností pomocí tří bran.

Ztělesnění všech Buddhů, pane Dévačenu,
přicházející v neomezených, nesčetných projevech,
pane Čökji Lodrö, ztělesnění Tří rodin,
kéž se objevíš na koruně hlavy cítících bytostí.

Sílo soucitu povstávající z hlubin a šíře moudrosti,
nejvyšší emanace, soucitná ke všem bytostem,
pane Tří rodin, neoddělitelný od Tří tajemství,
kéž se vrátíš rychle, pane Čökji Lodrö.

Pomáhal jsi nesčetným bytostem v nesčetném množství kalp,
uskutečnil jsi aktivity bódhisattvy,
dosáhl nejvyšší úrovně jednoty v nesčetných zemích,
kéž se vrátíš rychle jako projev těchto aktivit!

Ty, jenž držíš tradice Dhagpo Kagyu,
jež jsi nesrovnatelný v udržování Buddhova učení,
Čökji Lodrö, samotný kořeni linie praxe,
kéž se tvá nirmánakája rychle vrátí!

Díky požehnání pravdy Tří klenotů, které nezklamou,
Mahákálovi a jeho partnerce se svými shromážděními,
díky síle jejich aktivit nemajících překážek,
ať se všechna má přání naplní tak, jak byla provedena.

Kéž vzkvétá vše ctnostné a dobré!

Toto je prosba za rychlé znovuzrození zesnulého Künziga Šamara Miphama Čökji
Lödrö. Díky prosbě generálního tajemníka 17. karmapy Džigme Rinpočheho, dále
pak celé sanghy Rumteku, sanghy kláštera Lhadak, Karma Čhökor Drug Gyud Lingu
jsem já, 17. karmapa složil tuto prosbu, do které jsem vložil celé své srdce,
během drahocenného úplňku 13. června (15. dne 4. měsíce tibetského kalendáře).

Swift Rebirth Prayer 1

 

Překlad do češtiny: Anna Marešová

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Poděkování za podporu

Děkujeme všem, kteří nám zasílají soustrastné zprávy. Každá z nich je pro nás důležitá a dodává nám sílu pokračovat, zvláště když vidíme, kolik lidí Rinpočheho aktivita zasáhla. Je pro nás povzbuzením, že jeho plánovaný kurz v Praze přece jenom pomohl k tomu, aby s ním mnoho lidí získalo a upevnilo kontakt i přes to, že se zde fyzicky nemohl objevit.

Zároveň děkujeme všem pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě neuskutečněného kurzu, všem, kteří věnují své zálohy pro pokračování aktivit Šamara rinpočheho, i všem, kteří přicházejí na večerní praxe Buddhy Amitábhy v našem centru. Děkujeme všem, kteří věnují svá přání pro brzké znovuzrození Rinpočheho.

Děkujeme a doufáme, že se vám budeme moci brzy odvděčit vydáním dlouho plánovaného překladu Rinpočheho knihy Path to Awakening, Cesty k probuzení, která obsahuje Rinpočheho komentář k Sedmibodovému výcviku mysli.

Až nyní si uvědomujeme, kolik knih Šamar Rinpočhe stihl napsat a kolik instrukcí předat. Máme před sebou mnoho let práce na překladech, třídění textů a uvádění jeho instrukcí do praxe. Děkujeme za vaše slova podpory, která nás v tomto úsilí povzbuzují.

Bodhi Path Praha

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Vzpomínky na Šamara Rinpočheho

 

© Karine Le Pajolec

Aktuální dění spojené s odchodem Šamara rinpočheho můžete sledovat na jeho oficiálních stránkách www.shamarpa.org.

Je zde i inspirující sekce vzpomínek jeho žáků a lidí, kteří s rinpočhem přišli při různých příležitostech do kontaktu.

Další odkazy:
Oficiální stránky J.S. 17. Karmapy

Facebookové stránky, kde najdete mnoho fotografií, videí a vzpomínek na Šamara rinpočheho:
Bodhi Path
Shamar Rinpoche

Gyalwa Shamarpa Khenno
Citáty: Karma Kagyupa

Video z příjezdu J.S. 17. Karmapy do německého Renchenu
Odvoz rinpočheho ostatků z Německa za účasti J.S. 17. Karmapy
Fotogalerie

Slideshow s fotografiemi Šamara rinpočheho

Máte-li nějakou vzpomínku nebo fotografii, kterou byste s námi chtěli sdílet, prosím zašlete ji na e-mail prague@bodhipath.org.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Praxe pro Šamara rinpočheho

Shamar RinpocheV centru Bodhi Path Praha nyní každý všední den od 19:30 probíhá praxe Buddhy Amitábhy pro Šamara Rinpočheho, pokud byste se rádi přidali, jste vítáni.

Pokud chcete praktikovat sami: zhruba 49 dnů po odchodu velkých mistrů je zásadních - doporučuje se maximálně se věnovat praxi Dharmy a zásluhy z ní věnovat pro opětovné brzké zrození učitele, aby mohl pokračovat ve své aktivitě pro dobro velkého množství bytostí. Zároveň je to příležitost nahromadit nezměrné množství zásluh. Jakákoli praxe je dobrá – pokud neznáte praxi Amitábhy, můžete použít kteroukoli jinou nebo co nejvíce recitovat mantru „om ami dewa šrí“. Vhodné jsou také praxe darování, tsog apod.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Informace o úmrtí Šamara rinpočheho

S velkým zármutkem oznamujeme, že náš zakladatel a duchovní učitel, Šamar Rinpočhe, ráno 11.6.2014 náhle zemřel.

Šamar rinpočhe pracoval neúnavně pro cítící bytosti, jak dosvědčuje příval mnoha zpráv na jeho počest. Dává nám sílu když vidíme, kolik lidí rinpočhe inspiroval.

Ti, kteří měli to štěstí obdržet učení a iniciace od rinpočheho by měli pokračovat ve své aktivitě a praxích, pracovat harmonicky v duchu rinpočheho vize pro dobro všech cítících bytostí.

Jedná se o opravdu smutnou zprávu, ale jak J.S. Karmapa napsal ve svém laskavém dopise: „pomíjivost života je jedním z klíčových učení Buddhovy Dharmy“ (z oficiálního dopisu J. S. Karmapy)

Prosíme věnujte svá přání, zásluhy a praxi Buddhy Amitábhy pro brzké znovuzrození Šamara Rinpočheho, aby mohl pokračovat ve své aktivitě pro dobro nezměrného množství bytostí.

Každý všední den od 19:30 se k nám můžete přidat při společné praxi Buddhy Amitábhy  v centru Bodhi Path Praha.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Kurz se Šamarem rinpočhem zrušen

Shamar Rinpoche

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že Šamar Rinpočhe ráno 11.6.2014 náhle zemřel.

Všichni registrovaní účastníci plánovaného kurzu budou vyrozuměni, zálohy budou vráceny a veškeré finanční záležitosti budou vyřešeny do konce tohoto měsíce. Děkujeme za pochopení.

Informace k vrácení zálohy najdete zde.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Středeční meditace pro začátečníky

Máte-li zájem se seznámit s meditací klidného spočívání (šinä, šamatha), základní praxí center Bodhi Path, můžete přijít kteroukoli středu v 19:30 do našeho centra v Praze.

meditaceTuto meditaci lze používat jako prostředek uklidnění mysli a rozvoje soustředění. Pravidelná meditace vám pomůže být bdělejší, vyrovnanější a získat nadhled nad denními starostmi a odstup od negativních emocí. 

Meditace klidného spočívání nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti,  pouze trpělivost, bdělost a vůli. Jako předmět soustředení používáme vlastní dech, zcela přirozený, dynamický a přitom rutinně se opakující proces, podobně jako v mnoha dalších buddhistických školách nebo například bojových uměních a józe.

Středeční meditace je určená jak pro buddhisty (či pro buddhisty začátečníky), tak pro ty, kteří chtějí pouze praktikovat něco smysluplného, aniž by měli zájem o náboženské aspekty buddhismu.

Po této meditaci přibližně ve 20:30 obvykle následuje krátká přednáška o buddhismu – záleží jenom na vás, zda budete mít zájem zůstat nebo přijdete pouze na meditaci.

Aktuální informace: po dobu 49 dnů od úmrtí Šamara Rinpočheho budou v centru Bodhi Path namísto meditací pro začátečníky probíhat meditace na Buddhu Amitábhu, a to každý všední den od 19:30.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Kurzy v německém centru Bodhi Path

Evropské sídlo Šamara rinpočheho v německém Renchen-Ulmu je zhruba 600 km od Prahy – dobře dostupné autem po dálnici. Většina kurzů je v angličtině, kurzy se Šamarem rinpočhem překládáme i do češtiny. Ubytování je u menších kurzů možné přímo v buddhistickém centru, u větších kurzů je potřeba se předem podívat po ubytování v okolních penzionech či prázdninových bytech. V případě zájmu Vám Trinlay Tulku Rinpocherádi poradíme a pomůžeme s registrací apod. Zde jsou některé z plánovaných kurzů:

4.-6. dubna Trehor Lama: Jak se stát bódhisattvou?Lama Jese Drolma
18.-20.dubna Trinlay Tulku Rinpočhe: Šest páramit
30.dubna – 4. května Lama Yeshe Drolma: Meditační retreatShamar Rinpoche
6.-9. června Šamar Rinpočhe: Výcvik mysli

Více zde.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář