Centra Bodhi Path založil Šamar Rinpočhe (1952-2014). Vedou je rezidentní a hostující učitelé linie Karma Kagyu. Bodhi Path navštěvuje celá řada laických i mnišských učitelů z celého světa, včetně Asie, Evropy a severní Ameriky.

Šamar Rinpočhe
Oficiální webová stránka

Šamar Rinpočhe (1952 – 2014) byl 14. Šamarpou, tibetským lamou s červenou korunou. Linie Šamarpů je druhou nejstarší linií vědomě reinkarnovaných lamů v tibetském buddhismu, datující se do třináctého století. Šamar Rinpočhe se narodil roku 1952 a strávil mnoho let studiem v Indii s buddhistickými učenci. Od roku 1980 začal cestovat a učit v mnoha buddhistických centrech v Asii a na západě, v roce 1982 odešel na 10 měsíců studovat angličtinu na univerzitu v Berkeley. V roce 1996 začal organizovat buddhistická centra Bodhi Path, síť center založených na nesektářském přístupu k buddhismu. Program center Bodhi Path – mahámudra curriculum – navazuje na učení indického buddhistického mistra Atíši z 11. století, tak jak je předal Gampopa. Atíšovy praxe jsou těmi nejefektivnějšími metodami pro zkrocení mysli a prohloubení moudrosti a navíc mohou být vyučovány a využívány laickým způsobem.

Šamar Rinpočhe většinu svých žáků nenabádal, aby se stali mnichy a mniškami, naopak zdůrazňoval ideál laika, který studuje a praktikuje buddhismus. To proto, že stát se mnichem nebo mniškou vyžaduje dokonalou oddanost a disciplínu a to by neměli podstupovat ti, kteří nechtějí následovat celou škálu zásad, které jsou vysvětleny ve vinaje (kodexu chování). To pro mnichy znamená 253 pravidel a pro mnišky 364. Aby poskytl zářný příklad, jak by opravdu měli žít Buddhovi následovníci, kteří se zřekli samsáry, založil Šamar Rinpočhe v roce 2005 retreatové centrum Shar Minub v Káthmándú, v Nepálu. V klášteře Shar Minub dodržuje dvacet mnichů striktně všech 253 slibů vinaji. Tito mniši se plně zřekli (samsáry) a jsou oddanými meditujícími. Shar Minub je v současnosti jediným klášterem v rámci mnoha himálajských oblastí, kde se mniši plně zavázali Buddhově disciplíně – vinaji.

V lednu 2009 založil Šamar rinpočhe Nadaci nekonečného soucitu na podporu práv zvířat. Nadace má za úkol propagovat humánní jednání se zvířaty, která jsou chována za účelem konzumace masa nebo dalších produktů (zvláště mléka a vajec). Namísto propagace vegetariánství se Šamar rinpočhe zasazuje o změnu v masném průmyslu, tak aby zvířata již nemusela žít a umírat v krutých podmínkách.

Šamarpa je také autorem celé řady knih. Vytváření transparentní demokracie: Nový model, je první kniha o demokracii napsaná tibetským buddhistickým učitelem a předkládá rámec pro vytvoření opravdového demokratického systému vlády, který podporuje blahobyt a prosperitu obyvatelstva. Tento model navrhuje systém demokracie založený na decentralizaci politické moci, podpory politické vzdělanosti obyvatelstva demokratických států a konec volebních bojů. Je přáním Šamara rinpočheho, aby tento model demokracie inspiroval dobrovolníky, kteří by se věnovali zlepšování životů svých spoluobčanů prostřednictvím upřímné angažovanosti ve strukturách svých vlád.

V Cestě k probuzení poskytuje Šamar rinpočhe rozsáhlý komentář k Sedmibodovému výcviku mysli Čekawy Ješe Dordžeho. Čekawův text vycházel z učení Tréninku mysli (Lodžong), která do Tibetu přinesl Atíša v 11. století. Šamarpův komentář objasňuje vnitřní význam Čekawových Sedmi bodů. Je to jak návod jak žít a naplnit život jako buddhista, tak komplexní manuál meditačních technik.

Více informací o linii Šamarpů najdete zde.

Sepsala Lara Braitstein. Zdroj: www.bodhipath.com