Centra Bodhi Path založil Šamar rinpočhe. Vedou je rezidentní a hostující učitelé linie Karma Kagyu. Bodhi Path navštěvuje celá řada laických i mnišských učitelů z celého světa, včetně Asie, Evropy a severní Ameriky.

Jigme rinpočhe

Jigme rinpočhe (psáno také jako Džigme rinpočhe) se narodil ve východním Tibetu a vyrůstal a byl vzděláván mezi nejlepšími učiteli linie Kagyu. V roce 1974 určil J.S. 16. Karmapa jako své hlavní evropské sídlo Dhagpo Kagyu Ling ve Francii a Jigme rinpočheho pověřil jako svého zástupce. „V osobě Jigme Rinpočheho vám zanechávám své srdce,“ řekl Karmapa při příležitosti jeho jmenování. V tomto duchu dnes Jigme Rinpočhe pokračuje ve své aktivitě v Evropě, cestuje, vyučuje v centrech a inspiruje všechny, kteří s ním přijdou do kontaktu. Na základě jeho přednášek bylo vydáno mnoho inspirujících knih, vhodných pro začátečníky i pokročilé praktikující, například Emoce, 6 páramit, Architekt vlastního života nebo Příručka obyčejných hrdinů. Některé z těchto knih jsou již dostupné v češtině a slovenštině, mnoho z nich najdete v naší knihovně.

Karma Trinlay rinpočhe

Trinlay (Tulku) rinpočhe se narodil ve Švýcarsku v roce 1975 francouzsko-americkým rodičům. Ve věku třinácti měsíců byl 16. Karmapou a Kalu rinpočhem rozpoznán jako reinkarnace významného buddhistického učitele. Následující rok započal rinpočhe tradiční výcvik tulku pod vedením Kalu rinpočheho v Indii. Během svého duchovního studia získal Trinlay rinpočhe mnoho transmisí a buddhistických instrukcí od vysoce kvalifikovaných učitelů.

Trinlay rinpočhe pokračoval ve svých buddhistických studiích v Evropě a souběžně se věnoval běžnému západnímu vzdělání. Ve studiích mimo jiné pokračoval na pařížské Sorbonně, na Škole orientálních jazyků a v KIBI. Trinlay rinpočhe, mluvící plynně anglicky, francouzsky a tibetsky, je charizmatickým mluvčím, který učí v buddhistických centrech a na univerzitách po celém světě.

Šerab Gyaltsen rinpočhe

Maniwa Šerab Gyaltsen rinpočhe, vysoce respektovaný lama linie Kagyu, je „Maniwou“, což je titul, náležící mistrům meditační praxe Čenrezig, kteří nashromáždili miliardu manter Om Mani Peme Hung. Rinpočhe byl rozpoznán 16. Karmapou, Randžung Rigpä Dordžem. Od doby, kdy absolvoval tříleté ústraní pod vedením Bokar rinpočheho, podporuje Šerab Gyaltsen rinpočhe aktivitu linie Kagyu svým neúnavným odhodláním praktikovat, předávat transmise a vést studenty. Mezi mnohými aktivitami je také mistrem retreatového centra na tříletá ústraní v Nepálu. Dal vybudovat a spravuje klášter se stovkou mnišek západně od Káthmándú a pokračuje se stavbou kláštera pro mnichy východně od hlavního města. Rinpočhe vede několikrát ročně tisíce praktikujících ve společné praxi Nyungne a Čenreziga ve svém klášteře v Káthmándú. Během posledních 25 let bylo takto nashromážděno víc než dvacet miliard manter Čenreziga.

Toto jsou jenom někteří z celé řady učitelů, kteří navštěvují centra Bodhi Path. Informace o dalších učitelích najdete zde.

© Buddhistická centra BODHI PATH