Bodhi Path v České republice

Šamar RinpočheBODHI PATH je mezinárodní nezisková organizace sdružující buddhistická centra. Jejich zakladatelem byl jeden z držitelů linie Karma Kagju – 14. Šamarpa Čhökji Lodrö, s jehož podporou vznikla v září 2008 skupina BODHI PATH také v České republice. Východiskem pro studium i praxi je Program pro buddhistické studium a praxi, sestavený Šamarem Rinpočhem se záměrem podpořit efektivní praxi, která není závislá na rozdělení jednotlivých škol tibetského buddhismu. Šamar Rinpočhe vytvořil tento program tak, aby byl zcela rime, tedy nesektářský, a klade důraz na to, aby taková byla i Bodhi Path. V České republice působíme pod hlavičkou občanského sdružení BODHI PATH Česká republika.