Program pro praxi a studium

Sestavil Šamar rinpočhe

Centra Bodhi Path nabízejí program pro studium a praxi, nazvaný Bodhi Path curriculum¹, který vychází z autentických učení dharmy a je upravený pro potřeby a podmínky moderních praktikujících dharmy.

Jeho základem je Sedmibodový výcvik mysli (tib.: lodžong), který představuje soubor hlubokých praxí rozvíjejících pozornost, bdělost a vhled do našich prožitků, jak během meditace, tak i v běžném životě. Tato učení jsou zachována prostřednictvím neporušené linie buddhistických mistrů už od časů Buddhy a jsou spolu s podpůrnými praxemi a studijními tématy předávána ve všech centrech Bodhi Path v souladu s přístupem, který sestavil 14. Šamarpa (Mipham Čhökji Lodrö).

Hlavním textem curricula je Šamarpova kniha Cesta k probuzení: komentář k Sedmibodovému tréninku mysli Čekawy Ješe Dordžeho, která slouží jako průvodce jednotlivými úrovněmi výcviku mysli. Učení Lodžongu navazují na tradici Gampopy (1079 – 1153), který spojil instrukce Atíšovy školy Kadampa s učeními Mahámudry velkého indického mahásiddhy Sarahy. Tato tradice ústního předávání Sedmibodového výcviku mysli je známá jako „Spojení dvou řek“ (tib: bka‘ phyag chu bo gnyis ‚dres).

Tento program je vyučován ve všech centrech Bodhi Path a měl by být praktikován pod vedením kvalifikovaného učitele.

¹Curriculum – latinské slovo curriculum vychází ze základu currere – běžet a překládá se také jako studijní plán, program, osnova. Z jeho původu lze soudit,  že zároveň vyjadřuje pohyb – po určité cestě k určitému cíli.
 
 

Program pro praxi:
Základní praxe
Další praxe
Individuálně vybrané praxe

Program pro studium:
Základy buddhistické praxe
Základy buddhistického pohledu