Centra Bodhi Path založil Šamar rinpočhe. Vedou je rezidentní a hostující učitelé linie Karma Kagyu. Bodhi Path navštěvuje celá řada laických i mnišských učitelů z celého světa, včetně Asie, Evropy a severní Ameriky.

Shenyen Thupten Phuntsok (Trehor Lama)

Trehor Lama Tulku se narodil  v roce 1963 ve východním Tibetu v oblasti Kham. Ve věku 13 let byl rozpoznán jako reinkarnace Agjal Rinpočheho. Svá buddhistická studia a tradiční tříletý retreat dokončil v klášteře Kalu Rinpočheho v Darjeelingu, poté učil pod vedením 16. Karmapy v klášteře Rumtek v Indii. V roce 2004 ho 17. Karmapa a 14. Šamarpa jmenovali do čela Karmapova buddhistického institutu v Nice ve Fracii, kde nahradil zesnulého ctihodného lamu Thubtena. Trehor lama v současnosti sídlí ve Francii a vyučuje Dharmu v různých centrech v Evropě, kde se do srdcí posluchačů zapisuje svým jednoduchým, ale hlubokým způsobem předávání moudrosti Buddhy.

Ješe Drölma


Ješe Drölma se narodila na ostrově Wyk auf Foehr v severním Německu v roce 1945. Od roku 1986, krátce poté, co se v Německu setkala se Šamarem Rinpočhem, věnovala svůj život praxi a studiu buddhismu. První ústraní absolvovala v roce 1989 a v roce 1994 nastoupila na tradiční tříleté ústraní vedené Gendün Rinpočhem. Potom pokračovala v individuálním ústraní do roku 2000, kdy založila centrum BODHI PATH v Martha’s Vineyard, Massachusetts v USA. V posledních letech navštěvuje často Evropu, kde svým hluboce lidským přístupem inspiruje ostatní.

 

Tina Draszczyk


Dr. Tina Draszczyk je tibetoložka a překladatelka, v linii Karma Kagyu praktikuje již více než třicet let. Vyučuje ve vídeňském centru Karma Kagyu (přidruženém k centrům Bodhi Path). Svá buddhistická studia i překladatelskou aktivitu prohloubila v K.I.B.I. (Karmapa International Buddhist Institute) v Novém Dillí v Indii. Obdržela titul Áčárja. Šamar rinpočhe ji doporučil jako učitelku center Bodhi Path především pro její obrovské znalosti buddhistické filosofie.

 

 

Toto jsou jenom někteří z celé řady zpravidla laických učitelů, kteří podporují centra Bodhi Path. Informace o dalších učitelích najdete zde.

© Buddhistická centra BODHI PATH