Srdečná prosba o podporu

Centrum Bodhi Path v Praze vzniklo na přání Šamara Rinpočheho v září 2008 jako centrum, v němž je možné studovat a praktikovat Bodhi Path curriculum. Centrum pravidelně organizuje společné meditace, přednášky a kurzy, připravuje překlady důležitých textů, nahrávky a další.

K udržování centra v chodu samozřejmě potřebujeme finance. Kromě financování návštěv lamů a nákladů na organizaci je to pronájem prostor, ceny energií apod., které je nutné platit měsíčně. Tyto náklady by mohly být částečně hrazeny z výnosů kurzů, ceny kurzů však záměrně udržujeme co nejnižší, abychom pokud možno umožnili účast všem, a proto jsou v 99% případů ztrátové.

Proto je potřeba štědrosti těch, kteří chtějí podpořit autentickou aktivitu dharmy pod vedením Šamara Rinpočheho. Jenom tak můžeme zajistit, že toto místo bude moci i v budoucnosti nabídnout  podmínky pro učení, která pocházejí přímo od Buddhy Šákjamuniho. Z buddhistického pohledu je podpora centra Dharmy zdrojem velkých zásluh – ať už je to díky štědrosti na materiální úrovni nebo skrze aktivní spolupráci. Pokud byste rádi podpořili tuto aktivitu a tím i Bodhi Path centrum:

Je vítaná každá pomoc v centru, pomoc s organizací, propagací a samozřejmě také finanční příspěvky, které umožní pronájem a údržbu centra, návštěvy učitelů a tím také poskytnou všem možnost přístupu k Dharmě.

Získané finanční prostředky používáme výhradně na provoz centra a jeho činnost a nikdo z členů není za svou práci nijak finančně odměňován.

Číslo našeho účtu:
BODHI PATH Praha
2900200947/2010 Fio banka

Bank account number (Bodhi Path Prague):
IBAN: CZ22 2010 0000 0029 0020 0947
SWIFT code (BIC): FIOBCZPP

Variabilní symboly k aktuálním projektům
Sbírka na zakoupení nového centra Bodhi Path Praha dle přání Šamara rinpočheho – variabilní symbol 111
Pravidelné členské příspěvky a obecně podpora centra – variabilní symbol 108

Přispět je možné i platební kartou přes službu PayPal:
You can make donation via PayPal:

Členství

Kromě jednorázových darů v jakékoliv výši – každá částka je cenná – existuje možnost stát se přidruženým členem  Bodhi Path Praha. Přidružené členství v Bodhi Path Praha (příspěvek od 430 Kč měsíčně nebo od 150 Kč pro studenty) umožňuje účast na kurzech a přednáškách za zvýhodněnou cenu, zakoupení meditačních textů a knih za zvýhodněnou cenu a možnost zapůjčení knih z knihovny centra.

Z každého vašeho měsíčního příspěvku nad 430 Kč zašleme 1 Euro na Evropský fond Bodhi Path. Tento fond byl v roce 2009 založen na přání Šamara Rinpočheho a budou z něj financovány cesty významných učitelů po Evropě a další Rinpočheho celoevropské aktivity. Pokud máte zájem přispět více na tento fond, informujte se v centru o možnostech.

Všechny příspěvky, jednorázové i pravidelné, představují cennou podporu a přinášejí velké zásluhy, protože jsou použity pro dobro všech bytostí a jako pozitivní jednání přinášejí také odpovídající důsledky. Děkujeme!