BODHI PATH je mezinárodní nezisková organizace sdružující buddhistická centra (oficiální stránky v angličtině zde: www.bodhipath.org). Jejich zakladatelem byl jeden z držitelů linie Karma Kagju – 14. Šamarpa Čhökji Lodrö, s jehož podporou vznikla v září 2008 skupina BODHI PATH také v České republice.

Východiskem našeho programu je Program pro buddhistické studium a praxi, sestavený Šamarem Rinpočhem se záměrem podpořit efektivní praxi, která není závislá na rozdělení jednotlivých škol tibetského buddhismu. Šamar Rinpočhe vytvořil tento program tak, aby byl zcela rime, tedy nesektářský, a vždy kladl důraz na to, aby taková byla i Bodhi Path.

V České republice působíme pod hlavičkou občanského sdružení BODHI PATH Česká republika. Aktuálně působíme pouze v Praze a v Olomouci, kde je zatím ještě neoficiální meditační skupina.

Bodhi Path Praha umožňuje spojit buddhistické studium i praxi prostřednictvím pravidelných meditací, víkendových setkání a kurzů s učiteli, kteří centrum pravidelně navštěvují.