Zemětřesení v Nepálu – jak pomoci
27 dubna, 2015

Lama Jigme Rinpočhe doporučil, abychom pomoc pro Nepál po zemětřesení směřovali přes charitativní organizaci Infinite Compassion Foundation. Tu založil Šamar Rinpočhe a jedno z jejích sídel je v Německu. Tato organizace předá 100% vybraných peněz pro tento účel organizaci Karmapa Shamarnag Committee, která spojuje učitele Karma Kagyu (jako je např. Šerab Rinpočhe a další) a cíleně distribuuje pomoc do okolí. Můžete přispět buď přímo přes Paypal (nebo přímo přes Paypal ve prospěch info@infinite-compassion.de) s poznámkou „Nepal Earthquake“). Další možností je přispět přes české centrum Bodhi Path, které taktéž všechny vybrané peníze pro tento účel předá organizaci Infinite Compassion Foundation. Účet centra Bodhi Path Praha je 2900200947/2010 (Fio banka), jako variabilní symbol uveďte 0468, do poznámky můžete uvést „Zemetreseni v Nepalu“. Další alternativou je opět převod přes Paypal:
Děkujeme za vaši podporu.