Milí členové center Bodhi Path,

během učení v Natural Bridge ve Virginii v červnu 2011 pokračoval Šamar rinpočhe ve svém komentáři a vysvětleních k učení Výcviku mysli (lodžongu) z knihy The Path to Awakening. Letos se soustředil na kapitolu nazvanou „Cvič se ve dvou bódhičittách“, která se zabývá meditací na ‚nezrozenou mysl‘ a praxí ‚tonglenu‘. K oběma praxím předal podrobná vysvětlení – jako vždy se svým vlastním jedinečným komentářem a přístupem – a tyto nesmírně hluboké meditace nám tak zcela zpřístupnil. Vzhledem k tomu, že jak meditace na ‚nezrozenou mysl‘, tak ‚tonglen‘ jsou založeny na stabilních základech meditace klidného spočívání, byl Rinpočhe několikrát dotazován na radu, kdy a jak tyto tři typy meditace v denním životě praktikovat. Na základě těchto žádostí sepsal několik návrhů, jak denní praxi strukturovat; ty najdete v příloze. Tento harmonogram je samozřejmě myšlen jako základní vodítko – každý si ho bude muset přizpůsobit vlastním schopnostem a časovým omezením. Zároveň, aby byly efektivní, je třeba k těmto meditacím získat kompletní instrukce od učitele Dharmy!

S pozdravem Asistenti center Bodhi Path

Rada jak strukturovat vaši denní praxi od Šamara rinpočheho*

S použitím metod popsaných v knize The Path to Awakening (Cesta k probuzení)

Ráno:
Ráno cvičte meditaci klidného spočívání s počítáním nádechů a výdechů. To dělejte přibližně pět minut a pak si udělejte krátkou přestávku a chvíli odpočívejte. Potom dalších pět minut a další přestávku – dělejte mnoho krátkých sezení s přestávkami tak dlouho, dokud máte čas. Na konec sezení si nechte asi pět minut pro meditaci na nezrozenou podstatu.

V průběhu dne:
Během dne, kdykoli máte trochu volného času, je dobré praktikovat nahlížení na mysl a meditaci na nezrozenou podstatu.

Večer:
Než jdete spát, měli byste co nejdéle dělat praxi tonglenu.

Víkendy:
O víkendu, když máte více volného času, můžete se ve vašem buddhistickém centru zúčastnit delších meditací a naslouchat tam učením a diskusím. Pokud nežijete blízko centra, můžete zkusit poslouchat audio nebo video nahrávky učení dharmy z jiných Bodhi Path center nebo dělat vlastní delší praxe – například 35 Buddhů nebo praxe Čtyř Základů (ngöndro)

Další rada:
Bylo by velmi dobré neustále svou mysl cvičit v zapamatování lodžongových hesel, zvláště pak „Přemýšlej o velké laskavosti všech bytostí“ a „Tři objekty, tři jedy, tři základy ctnosti“. Tyto myšlenky můžete dokonce vyjádřit i vlastními slovy a vytvořit z nich básně nebo je zpívat s nějakou melodií – cokoli zjistíte, že vás inspiruje!

*Tyto rady jsou rinpočheho odpovědí na mnoho dotazů, které dostal v průběhu programu ve Virginii v roce 2011, ohledně struktury denní praxe.  Ačkoli jsou základní techniky těchto metod popsány v knize The Path to Awakening, je nezbytné, abyste se setkali s učitelem Dharmy, který vám předá kompletní instrukce k praxím – jen tak budou plně účinné.