Studujeme!
10 ledna, 2017

Studium základních buddhistických témat

Po meditaci je vždy možné si poslechnout krátké povídání na základní buddhistická témata. Pět členů centra Bodhi Path Praha (Anička, Irena, Jakub, Pavel E. a Pavel Š) absolvovali instruktorský výcvik s lamou Jungne v hlavním evropském centru Bodhi Path v německém Renchen-Ulmu (pod záštitou Jigme rinpočheho), a postupně nás provází tématy jako je buddhistické útočiště, čtyři základní myšlenky, soucit, bódhičitta, páramity, 4 vznešené pravdy atd.