Studijní program Bodhi Path – společné studium
18 října, 2019

V půlce října proběhl kurz s Khenpo Gyaltsen Zangpem, ve kterém nás Khenpo provedl prvními dvěma kapitolami o Skandhách a Dhatu z knihy Gateway to Knowledge od Mipham Rinpočheho.

Aby mohlo dojít ke správnému využití buddhistických učení v našem životě, je doporučováno projít třemi kroky. Prvním je poslech a důkladné studium textu. Druhým je uvažování o získaných informacích, jejich procítění a začlenění do našich vlastních životních zkušeností. Třetím krokem je meditace, díky které dochází k rozvoji pozornosti naší mysli a získání nového náhledu.

Cílem studijní skupiny je společně postupovat po těchto krocích a pečlivě probrat text a naše zápisky z kurzu:-).

První dvě setkání se uskuteční v našem centru 23. 10. 2019 a 6. 11. 2019 (středy) po pravidelné meditaci. Poté se budeme scházet zpravidla jednou za 14 dní ve středu po meditaci (tedy středy v lichém týdnu). V případě, že by došlo k neočekávané změně, dozvíte se o tom na Facebooku Bodhi Path Praha. 

Studijní skupina je určena nejen účastníkům kurzu. Po domluvě se může přidat kdokoliv se zájmem o hlubší a podrobnější poznání buddhistického učení.