Text praxe 35 Buddhů v češtině
23 ledna, 2011

Text denní praxe 35 Buddhů „Moudrost, zásluhy a očištění prostřednictvím praxe 35 Buddhů“, sestavený 14. Šamarem rinpočhem, právě vychází v češtině.

Šamar rinpočhe v úvodu k tomuto textu říká: „Buddha Šákjamuni předal Sútru 35 Buddhů jako nejúčinnější a nejvhodnějšímetodu očišťování negativit a hromadění zásluh. Tato praxe byla velmi rozšířená v buddhistické Indii, zvláště v době, kdy tam vzkvétala učení mahájány a vadžrajány, cesty bódhisattvy. Mnozí buddhisté — jogíni tantrických linií, učenci z univerzity v Nálandě, mniši a mnišky i domácí praktikující — si ze všech početných súter a tanter v mahájáně vybrali tuto sútru jako svou úvodní nebo denní praxi. Skutečně i velký tibetský mistr Marpa Lhodrakpa a mnozí z jeho vrstevníků si ji zvolili jako přípravnou praxi před tím, než se zaměřili na pokročilé praxe vadžrajány.

Sútra 35 Buddhů, nazývaná také Denní přiznání ve třech částech nebo Árja Triskandha Sútra, je zvláště aktuální také pro dnešní praktikující. Buddha samotný ji učil ve Šrávastí; patří do druhého cyklu nauk. Je to čistá, autentická a nesektářská transmise, na žádné úrovni neposkvrněná kontroverzí či předpojatostí. Jako prostředek velkého požehnání je vhodná pro začátečníky stejně jako pro pokročilé praktikující. (…)

Stejně jako všechny negativní činy zanechávají v proudu mysli negativní otisky, které zabraňují pozitivní karmě dozrát a posilují iluzi samsáry, zásluhy získané touto praxí blokují dozrávání negativní karmy a uvádějí nás pevně na cestu k osvobození.“

Text je možné zakoupit zde: knihy v prodeji.