Aktuální program meditacíCurrent Meditation Schedule
28 září, 2011

V současné době v našem pražském centru organizujeme následující pravidelné meditace:

Pondělky od 19:30 – meditace „pro pokročilé“:
90 minut meditace klidného spočívání (šinä, šamatha) a meditace v chůzi

Středy od 19:30 – meditace (nejen) pro začátečníky :
30 minut meditace klidného spočívání (šinä, šamatha) s vysvětlením meditační pozice a instrukcemi k praxi

Čtvrtky od 19:30 – meditace na Čenreziga:
Prostor vyhrazen pro členy centra na praxi bódhisattvy soucitu – v případě zájmu nás prosím kontaktujte a ověřte si, zda se meditace v daný termín koná.

V případě, že můžete do Prahy přijet pouze o víkendu nebo v jiný termín, neváhejte nás prosím kontaktovat, je možné se domluvit na jakémkoli jiném čase.Currently we organize these regular meditations in our Prague center:

Mondays 19:30 – meditation „for advanced ones“:
90 minutes of calm abiding meditation (shin’nay, samatha) and walking meditaiton

Wednesdays 19:30 – meditation (not only) for beginners:
30 minutes of calm abiding meditation (shin’nay, samatha) with explanation of the meditation posture and instructions to the practice (in Czech or English)

Thursdays 19:30 – Chenrezig meditation
The meditation room is reserved for center members for their bodhisattva of compassion practice – please contact us in case of interest to check whether the meditation really takes place on the given day.

If you can visit Prague only during weekends or on other day, please don’t hesitate to contact us, there is a possibility to agree on an alternative time/date.